Kiliaro Group AB avslutar avtal med likviditetsgarant.

Kiliaro Group AB (publ) har sagt upp avtalet med Pareto Securities AB om uppdraget som likviditetsgarant. Sista dagen för likviditetsstödjande handel av Pareto Securitie är den 7 december 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta: