Press Releases

Kiliaro Group AB (”Kiliaro”) publicerar härmed kvartalsrapport för andra kvartalet (april – juni) 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://investors.kiliaro.com/ (https://kiliaro.com/sv/)) samt som bifogad fil.
Read more
Bakom kulisserna har det lagts ned otaliga timmar under sommaren för att slutföra förvärvet, ett arbete som kommer bära frukt nu när hösten närmar sig.
Read more
Kiliaro Group AB förstärker organisationen med Daniel Klein som ny CFO interim. Daniel har över 20 års erfarenhet av olika CFO-uppdrag i noterade och ickenoterade bolag, där han arbetat i ledande ekonomipositioner i flera branscher. Han har bland annat arbetat som senior accounting manager for Proctor & Gamble Nordic och Interim CFO för Kia Motors som senior Business Controller på Volvo Trucks.   
Read more
Kiliaro AB (”Kiliaro”) publicerar härmed kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com/sv/) samt som bifogad fil.
Read more
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I KILIARO AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Kiliaro AB (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som visar att 6 324 264 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 8 897 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 6 333 161 aktier med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 7 272 802 aktier, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 18,4 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader och kvittningar.
Read more
Kiliaros avser att förvärva Sosyopix, som är den största online-print-bolaget i Turkiet. Fujifilm har kontaktat Sosyopix för att se över möjligheterna att tillsammans växa till nya geografiska marknader.
Read more
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I KILIARO AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Pressmeddelande 20 april 2023 kl. 17:15 Kiliaro AB (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen har, i enlighet med villkoren som specificeras i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 4 april 2023, beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen av aktier som beslutades av styrelsen den 13 mars 2023 med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 20 mars 2023. Styrelsen har valt att förlänga teckningsperioden till och med den 27 april 2023, justerat från tidigare 19 april 2023. Styrelsen har gjort bedömningen att en förlängd teckningstid är till förmån för Bolaget och de befintliga aktieägarna då möjligheten att erhålla den kapitalisering som Bolaget önskar ökar. Teckning och betalning av aktier både med och utan stöd av teckningsrätter kan ske hos respektive förvaltare samt via särskild anmälningssedel tillgänglig via Aqurat Fondkommissions hemsida. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.
Read more
Aktieägarna i Kiliaro AB (”Bolaget”), org.nr 556955-4271, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 9:30.   
Read more
Styrelsen för Kiliaro AB (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 20,5 MSEK före emissionskostnader.
Read more
Kiliaro acquires Sosyopix A.Ş. and the board of Kiliaro resolves on rights issue of approximately 20.5 MSEK subject to the subsequent approval of the extraordinary general meeting Kiliaro AB (publ) (“Kiliaro” or the “Company”) expands its business by acquiring Sosyopix İnternet Hizmetleri A.Ş (“Sosyopix”), the leading operator in online photo printing in Turkey (the “Acquisition”). Sosyopix has sales of approximately SEK 30.5 million and approximately 40 employees. The purchase price totals EUR 5,225,178. 81 percent of the purchase price will be paid in cash financed through a mix of existing funds and a partially guaranteed rights issue resolved by the board of directors today subject to the subsequent approval of the extraordinary general meeting (the “Rights Issue”) and approximately 19 percent will be paid using 6,200,446 newly issued shares in Kiliaro (the “Issue in kind”). An additional earn out consideration based on Sosyopix EBITA for 2023, 2024 and 2025 with a maximum amount of EUR 2,125,000 may also become payable in parts in connection to the EBITA for each period being established. The agreement for the Acquisition has been signed today on March 13, 2023 and closing of the Acquisition is expected to take place on or about May 12, 2023. Closing is conditioned upon that the Company’s shareholders approve the board of directors’ decision to issue the consideration shares and that the Company has secured the financing of the cash consideration.
Read more
Aktieägarna i Kiliaro AB (”Bolaget”), org.nr 556955-4271, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2023 klockan 14:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13:30.   
Read more
Kiliaro AB (publ) (“Kiliaro” or the “Company”) expands its business by acquiring Sosyopix İnternet Hizmetleri A.Ş (“Sosyopix”), the leading operator in online photo printing in Turkey (the “Acquisition”). Sosyopix has sales of approximately SEK 30.5 million and approximately 40 employees. The purchase price totals EUR 5,225,178. 81 percent of the purchase price will be paid in cash financed through a mix of existing funds and a partially guaranteed rights issue resolved by the board of directors today subject to the subsequent approval of the extraordinary general meeting (the “Rights Issue”) and approximately 19 percent will be paid using 6,200,446 newly issued shares in Kiliaro (the “Issue in kind”). An additional earn out consideration based on Sosyopix EBITA for 2023, 2024 and 2025 with a maximum amount of EUR 2,125,000 may also become payable in parts in connection to the EBITA for each period being established. The agreement for the Acquisition has been signed today on March 13, 2023 and closing of the Acquisition is expected to take place on or about May 12, 2023. Closing is conditioned upon that the Company’s shareholders approve the board of directors’ decision to issue the consideration shares and that the Company has secured the financing of the cash consideration.
Read more
Kiliaro AB (”Kiliaro”) publicerar härmed bokslutskommuniké för fjärde kvartalet (oktober – december) och för perioden 1 januari – 31 december 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com/sv/) samt som bifogad fil.
Read more
Lanseringen av OpenAIs AI-chattbot ChatGPT har under de senaste månaderna skakat om världsledande Google i grunden. Nu utmanar det svenska appföretaget Kiliaro sökjätten ytterligare genom sin nyligen lanserade sociala medietjänst som på flera fronter överträffar Google på deras fototjänst.   
Read more
Marknadsaktiviteterna med de partnerskap som Kiliaro har i Turkiet har skapat en stark användartillväxt. Under den senaste marknadsaktiviteten med MediaMarkt, Turkish Airlines och Zubizu genererades tiotusentals användare till Kiliaro på ett par timmar.
Read more