Kiliaro AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

Kiliaro AB (”Kiliaro”) publicerar härmed kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig kvartalsrapport finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com) samt som bifogad fil.

Tredje kvartalet juli - september 2022

 • Användarbasen växte jämfört mot föregående kvartal med +665 %.

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,3 MSEK
  (-1,4 MSEK).

 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till
  -2,9 MSEK (-1,7 MSEK).

 • Resultat per aktie uppgick till
   -0,32 kr/aktie (-0,2 kr/aktie).

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 tkr
  (14 tkr).

Stark tillväxt i sikte med över 100 miljoner exponeringar via partnerskap

Det är dags att summera årets 3:e kvartal och det är med stor glädje och stolthet som jag kan konstatera att Kiliaro fortsätter att ta stora steg på sin resa mot en superapp där man kan lagra, dela, socialisera, framkalla och redigera bilder.

Vi har adderat till flera stora partnerskap under Q3, vilket förväntas ge oss en stor räckvidd och användartillväxt under 2023. Flertalet strategiska marknadsaktiviteter är planerade tillsammans med våra partners som vi är övertygade kommer bidra till en ökad närvaro och igenkänning på den turkiska marknaden.  Vi förväntar oss ett positivt utfall på vår offensiva partnerstrategi under det närmaste året och ser fram emot utvecklingen med stor tillförsikt.

Läs hela vd ordet i kvartalsrapporten.

Händelser under rapportperioden

Kiliaro AB byter Chief Financial Officer (CFO) under hösten 2022

Kiliaro AB och Pia Johansson, CFO, har gemensamt beslutat att Pia Johansson lämnar sitt uppdrag hos Kiliaro. Kiliaro har påbörjat arbetet med att hitta en efterträdare som man avser att tillsätta inom tre månader. 

Kiliaro i avtal med Zubizu når 4,5 miljoner medlemmar genom platformen

Kiliaro fortsätter sin expansion i Turkiet och ingår nu avtal med Zubizu för att erbjuda Kiliaro till deras 4,5 miljoner medlemmar. Zubizu är en av Turkiets största lojalitetsklubbar! Medlemmar erbjuds Kiliaro Unlimited med obegränsat utrymme i mobilen helt kostnadsfritt under sex månader. Därefter får användarna betala för obegränsad lagring för att bilderna ska förbli sparade och säkrade i molnet.

Kiliaro appen förinstalleras i miljontals smartphones

I april 2022 tecknade Kiliaro ett avtal med den turkiska mobiltillverkaren Reeder om förinstalleringar på ca 100 000 Android-enheter i månaden. Nu är den tekniska integrationen klar och Kiliaro är förinstallerad i samtliga nya Reeder-telefoner på marknaden. Vilket betyder att Kiliaro-appen kommer förinstallerad i ca 1,2 miljoner mobiler årligen. Reeder är en av Turkiets största smartphonetillverkare.
 

Kiliaro lanserar stor tävling med Turkish Airlines

Kiliaro lanserade tävling med Turkish Airlines där en vinnare får hela 100 000 Miles-poäng och ytterligare 10 vinnare vinner 10 000 poäng var. Poäng som vinnarna fritt kan använda till att köpa resor, boka boenden, hyra bil eller använda på Turkish Airlines Miles&Smiles shop. Resultatet hittills har varit över förväntan och tävlingen har fått en stor spridning internationellt där tusentals användare registrerade sig redan under första timmen.

Attachments