Kiliaro Group AB utvärderar flytt till NGM

Styrelsen för Kiliaro Group AB (”Kiliaro”) har beslutat att utvärdera villkoren för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm ("NGM"). Målet är att genomföra listbytet i mars 2024. Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men Kiliaro kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan komma att öka.

Kiliaros aktie har varit noterad på Nasdaq First North sedan 2021. Bolagets styrelse och ledning har nu inlett det arbete som krävs för att förbereda Kiliaro för ett byte av lista till NGM. Den föreslagna förändringen är avsedd att vara klar i mars 2024.

Motiveringen bakom utvärderingen inkluderar NGM:s kostnadsfördelar och tekniska infrastruktur, vilket enligt VD Elie Komo positionerar NGM som en långsiktig partner för Kiliaro, som ligger i linje med strategin att se över kostnaderna för verksamheten samt  förbättra kommunikationen med investerare.

Befintliga aktieägare i Kiliaro bedöms inte påverkas alls annat än att Kiliaro synlighet gentemot både nuvarande och nya investerare bedöms öka samtidigt som likviditeten i handeln med aktien bedöms förbättras.

Attachments