Kiliaro Group AB publicerar kvartalsrapport för Q2 2023

Kiliaro Group AB (”Kiliaro”) publicerar härmed kvartalsrapport för andra kvartalet (april – juni) 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://investors.kiliaro.com/) samt som bifogad fil.


KONCERNEN I KORTHET

ANDRA KVARTALET

**Q2 (Proforma) Q2 Q2
2023 2023 2022
Nettoomsättning 10 320 444 6 627 994 24 679
Summa intäkter 26 292 753* 7 423 859 561 208
Rörelsens kostnader - 11 172 252 - 8 951 302 - 2 937 121
EBITDA 15 120 501 - 1 527 442 - 2 375 913
Avskrivning -940 757 -935 420 -308 844
Rörelseresultat 12 320 092 - 4 322 514 - 2 686 768
Resultat efter skatt 12 097 370 - 4 535 987 - 2 686 792

FÖRSTA HALVÅRET

** Q1-Q2 (Proforma) Q1-Q2 Q1-Q2
2023 2023 2022
Nettoomsättning 19 007 785 6 644 023 47 264
Summa intäkter 36 348 870* 7 994 240 1 167 631
Rörelsens kostnader - 23 263 645 - 12 272 876 -6 117 627
EBITDA 13 085 226 - 4 278 626 - 4 949 996
Avskrivning - 1 878 335 - 1 856 343 - 496 264
Rörelseresultat 9 334 780 - 8 007 080 - 5 452 258
Resultat efter skatt 8 876 365 - 8 435 430 - 5 452 349

*  Extraordinära intäkter ca15 MSEK i skattemässiga justeringar i proformatabellen Q2 och Halvår 2023.
** Proforma speglar det konsoliderade resultatet om Sosyopix hade ägts till 100% under hela kvartalet respektive från årets början.

Nytt affärsinitiativ med spännande möjligheter!


Vi fortsätter resan mot att bli världens bästa bildapp.

Vi har nu genomfört förvärvet av Sosyopix, och jag är otroligt stolt över detta framsteg. Att förvärva Turkiet's största bolag inom digital fotoframkallning är en betydande milstolpe för Kiliaro och öppnar upp en rad nya möjligheter för oss. Genom detta förvärv har vi säkrat en omsättning och ett kassaflöde, som tidigare saknats i Kiliaro, samt stärkt vår närvaro på den turkiska marknaden avsevärt. Detta förvärv fyller en viktig roll i vår övergripande vision. Genom den förvärvade plattformen kommer vi nu kunna dra nytta av Sosyopix's kundbas på över 2 miljoner användare som förväntas skapa en tillväxt i användarbasen av Kiliaro appen. Förvärvet ger oss också möjligheten till spännande synergieffekter som vi planerar att utforska och implementera under 2023. Utöver att förstå Sosyopix som organisation och utarbeta en gemensam strategi samt projektplan har vi redan påbörjat genomförandet av vårt första gemensamma projekt

Under sommaren har vi förberett lanseringen av "Kiliaro by Sosyopix" för den turkiska marknaden. Syftet är att förstärka Kiliaros varumärkesposition genom Sosyopixs anseende och därmed öka användarnas förtroende. Projektet adderar värden som gratis frakt och fotoframkallningsrabatter till Kiliaros nuvarande tjänster. Denna strategi, framgångsrik bland andra aktörer, syftar till att konvertera Sosyopix-användare till Kiliaros plattform. Denna satsning har varit central under sommaren, illustrerande för förvärvets styrka. Jag ser framemot att delge er resultaten när vi lanserat samarbetet.

Nästa steg involverar att förbättra användarupplevelsen inom Kiliaro-appen, introducerande en funktion för direkt val av utskriftsprodukter. Denna nyhet reflekterar vår vision och erbjuder användarna en fördjupad upplevelse av sina minnen. Vi är säkra på att detta tillägg kommer att berika vårt erbjudande och stimulera ökat användarengagemang.

Vi avslutar detta kvartal med flertalet positiva KPI:er. Vår användarbas fortsätter att växa med 28% jämfört med föregående kvartal. Dessutom har vår konverteringsgrad från gratisanvändare till betalande användare ökat från 15% till 20%. Den organiska tillväxten håller i sig och har ökat till cirka 25%. Dessa resultat har uppnåtts genom våra framgångsrika partnerskap och samarbeten samt en hel del förbättring i vår app för att möta användare på rätt sätt och förbättrad användargränsnitt och kundresa.
Tillsammans ser vi fram emot en spännande framtid med nya möjligheter och innovationer.

Styrelse – Slow Social och Sara Damber

Under kvartalet har vi förstärkt vår styrelse med en ledamot som kan bidra till vårt hållbarhetsprojekt. Vi är extra glada över att Sara Damber valt att ansluta till styrelsen och bidra med hennes nätverk och kompetens. Sara är en av Sveriges mest framstående sociala entreprenörer, som varit med och grundat tre organisationer som aktivt arbetar med att förbättra barns och ungdomars miljö, bekämpa näthat och motverka mobbning. Den mest prominenta är stiftelsen Friends, som är en Skandinaviens största organisationer som arbetar för att förebygga mobbning bland barn och ungdomar.

Med hjälp av Sara har ett arbete inletts för att introducera Kiliaros Slow-social-koncept på den svenska marknaden. Vi är optimistiska över att under andra halvåret 2023 ska kunna presentera samarbeten kring detta ämne.

Utsikter

Jag känner stor optimism inför kommande kvartal! Vårt arbete med att integrera de båda tjänsterna och bolagen är i full gång och kommer att rullas ut under kommande kvartal. Vår förvärvsstrategi har förverkligats och vi arbetar enligt plan med att fortsätta titta på intressanta bolag som passar in på vår profil. Vi ser att våra marknads- och säljkanaler börjar ge resultat och jag ser fram emot att fortsätta utveckla denna kanal med Sosyopix som en stark aktör på den turkiska marknaden. Resan mot att bygga en super-app och visionen det perfekta hemmet för dina livs minnen fortsätter.

Elie Komo
VD Kiliaro Group AB

Attachments