Kiliaro AB publicerar kvartalsrapport för Q1 2023

Kiliaro AB (”Kiliaro”) publicerar härmed kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com/sv/) samt som bifogad fil.

Första kvartalet januari-mars 2023

  • Användarbasen växte +757% mot föregående kvartal.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,8 MSEK (-2,6 MSEK).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,7 MSEK (-2,8 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,44 kr/aktie (-0,31 kr/aktie).
  • Rörelseintäkten uppgick till 0,6 MSEK
    (0,6 MSEK).

Händelser under rapportperioden

Kiliaro AB får tio tusentals nya användare
Marknadsaktiviteterna med de partnerskap som Kiliaro har i Turkiet har skapat en stark användartillväxt. Under den senaste marknadsaktiviteten med MediaMarkt, Turkish Airlines och Zubizu genererades tiotusentals användare till Kiliaro på ett par timmar.

Kiliaro AB förvärvar Sosyopix A.Ş. och styrelsen för Kiliaro beslutar om en företrädesemission på cirka 20,5 miljoner kronor, vilket är föremål för efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman.
Kiliaro AB (publ) ("Kiliaro" eller "Bolaget") utökar sin verksamhet genom att förvärva Sosyopix İnternet Hizmetleri A.Ş ("Sosyopix"), den ledande aktören inom online-fotoframkallning i Turkiet (förvärvet). Sosyopix har en omsättning på cirka 30,5 miljoner SEK och cirka 40 anställda. Köpeskillingen uppgår till totalt 5 225 178 euro. 81 procent av köpeskillingen kommer att betalas kontant genom en kombination av befintliga medel och en delvis garanterad företrädesemission som beslutades av styrelsen idag och som är föremål för efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman (företrädesemissionen), och cirka 19 procent kommer att betalas med hjälp av 6 200 446 nyemitterade aktier i Kiliaro. En ytterligare rörlig ersättning baserad på Sosyopix EBITA för 2023, 2024 och 2025 med ett maximalt belopp av 2 125 000 euro kan också komma att betalas ut delvis i samband med att EBITA för varje period fastställs. Avtalet för förvärvet har undertecknats idag den 13 mars 2023 och avslutningen av förvärvet förväntas äga rum omkring den 12 maj 2023. Avslutningen är villkorad av att Bolagets aktieägare godkänner styrelsens beslut att emittera ersättningsemissionen och att Bolaget har säkrat finansieringen av kontantersättningen.

Kallelse till extra bolagstämma i Kiliaro AB
Aktieägarna i Kiliaro AB (”Bolaget”), org.nr 556955-4271, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2023 klockan 14:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13:30.   

Kiliaro AB förvärvar printbolag med 2 miljon kunder
Svenska foto-appen Kiliaro har förvärvat Sosyiopix, vilket är den största aktören inom online fotoprint i Turkiet, till 100% av företagets aktier.


Händelser efter rapportperioden

Förvärvet visar på tillväxt: ökad omsättning med 77% och EBITDA med 140%
För lite mer än en månad sedan meddelade Kiliaro att de avser att förvärva samtliga aktier i Sosyopix, som är Turkiets största digitala fotoframkallningsbolag. Sosyopix har över 2 miljoner kunder och genererar en årlig omsättning på mer än 30 MSEK. Sosyopix presenterar preliminära siffror för första kvartalet 2023 som visar en stark start på året. Under Q1 2023 ökade nettoomsättningen till cirka 9,4 MSEK från 5,3 MSEK föregående år, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 77%. Samtidigt ökade EBITDA med 140% och landade på 1,2 MSEK jämfört med 0,5 MSEK föregående år. Om denna tillväxt fortsätter förväntas bolaget nå en årlig omsättning på cirka 45 MSEK, en ökning med 48% från föregående år. Även EBITDA förväntas förstärkas med 45% och landa på 8 MSEK jämfört med 5,5 MSEK föregående år. Detta är en mycket positiv start på året, särskilt med tanke på att kvartal 3 och 4 vanligtvis är starkare för bolaget.

Förvärv av turkiets största digitala fotoframkallningsbolag med en kundbas på 2 miljoner kunder!

Det är dags att summera årets första kvartal och det är med stolthet som jag kan konstatera att Kiliaro tagit ett stort kliv på sin resa mot en superapp där användare kommer lagra, dela, socialisera, framkalla och redigera bilder från en och samma app! Årets första kvartal har resulterat i en viktig milstolpe. Vår förvärvsstrategi, som syftar till att förvärva bolag som kompletterar vår verksamhet och som tillför möjligheter att växa geografiskt, har blivit verklig.

Under kvartalet intensifierades vår dialog med en aktör på den turkiska marknaden som uppfyllde våra krav för vårt första förvärv. Vi insåg att detta företag kan komplettera vår verksamhet och skapa synergier som tar Kiliaro till nästa nivå på den turkiska marknaden där vi tidigare varit framgångsrika med sälj och marknadsstrategin. 

Förvärvet har genomförts när ni läser detta. Sosyopix är den största aktören inom digital fotoframkallning på den turkiska marknaden, där deras tjänster långsiktigt kommer att integreras i Kiliaro för att ta oss närmare vårt mål att bli en superapp inom fotohantering.

Detta förvärv markerar en betydande förändring i vår identitet och är ett ytterligare steg mot att bli en internationell aktör som erbjuder heltäckande, skalbara och innovativa lösningar inom den digitala fotomarknaden.

Vi förvärvar ett lönsamt företag med en omsättning på över 30 MSEK och en EBITDA på 5,5 MSEK för 2022 och tillgång till 2 miljoner kunder att bearbeta för Kiliaros räkning. Tillsammans med Sosyopix kommer vi att stärka vårt erbjudande ytterligare, och Kiliaro kommer som varumärke på den turkiska marknaden att nå en helt ny nivå. Jag är övertygad om att synergier mellan bolagen kommer att skapa en ny dimension och en attraktionskraft som tidigare inte varit möjlig.

Genom kombinationen av Kiliaros lösning för lagring och delning med Sosyopix lösning för digital fotoframkallning förväntar vi oss att skapa en konkurrenskraftig aktör med utmärkta tillväxtmöjligheter. Detta öppnar upp för nya kommersiella möjligheter och innovationer. Sammanförandet av de två organisationerna innebär även kostnadssynergier, särskilt när det gäller sammanslagning av försäljnings- och marknadsföringsinsatser samt produktutveckling.

Sosyopix har etablerade B2B-partnerskap och B2C-samarbeten på den turkiska marknaden som Kiliaro kommer att dra nytta av och bygga vidare på för att maximera fördelarna.

Avslutningsvis vill jag också lyfta fram att vi gjort framsteg i vår produktutveckling där vi levererat ny funktionalitet i appen och förbättrat användarvänligheten samt infört en ny kundresa i syfte att öka konverteringen från icke betalande till betalande kunder. Dessutom avser kundresan att skapa en kommunikation med våra användare och bättre förstå hur vi ska utveckla kommande funktionalitet i appen. Jag är övertygad att detta kommer bidra till att antalet aktiva användare kommer att öka i appen.

Jag ser framemot att återkomma med nyheter kring vår integration med Sosyopix och de synergier som vi identifierat i och med att de nu går under vårt paraply.

Elie Komo, VD

Attachments