Kiliaro Group fortsätter växa. Rullande 12 månader ökar omsättningen med +12% jämfört med föregående år samma period. Omsättningen hamnar på cirka 48 MSEK

Dotterbolaget Sosyopix ledande inom digitalfotoframkallning på den turkiska marknaden fortsätter växa, siffror från perioden maj 2023 – april 2024 visar att omsättningen rullande 12 månader slutade på cirka 48 MSEK vilket är ca 12 % ökning jämfört med samma period föregående år.

Kiliaro Group som utvecklat en applikation för att hantera foto och video för privatpersoner, fortsätter på att visa på en bra tillväxt trots ett svårt marknadsklimat. Det är en styrka att vi som bolag kan hålla tempot uppe trots detta och är övertygade om att vi i ett bättre klimat kommer kunna fortsätta att leverera.

”Framgången bygger på en stark organisation samt synergier som vi som koncern lyckats genomföra. Jag vill lyfta två saker som bidragit starkt till vår tillväxt är det främst har vi lyckats öka vår KPI (antal produkter i varukorgen) där vi de senaste tolvmånaders-perioden ökat med 15% på årsbasis. Det innebär i praktiken att vi säljer 15% fler produkter i snitt per kund som handlar hos oss. Samt att vi lyckats med att få våra kunder att återkomma och handla av oss fler gånger än en gång per år.” säger VD Elie Komo i en kommentar.

Som ni tidigare kunnat läsa är Q4 det starkaste kvartal för dotterbolaget Sosyopix, vilket Kiliaro Group hoppas ska kunna visa i resultatet för år 2024.

För vidare information, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Tel: +46 72 33 33 026
E-post: elie@kiliaro.com

Denna information är sådan insiderinformation som Kiliaro Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 24 maj 2024 kl. 09.29 CEST.

Attachments