Kiliaro Group AB publicerar bokslutskommuniké för 2023

Kiliaro Group AB publicerar härmed bokslutskommuniké för fjärde kvartalet (oktober – december) och för perioden 1 januari – 31 december 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com/sv/) samt som bifogad fil.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

Q4 2023 Q4-2022
Nettoomsättning 14 552 047 33 145
Summa intäkter 14 424 587 118 549
Rörelsens kostnader -9 961 196 - 2 943 069
EBITDA 4 463 392 - 2 824 520
Avskrivningar -1 112 745 - 570 173
Rörelseresultat 3 350 647 - 3 398 225
Resultat för skatt 3 100 821 - 3521 009

Q1-Q4 I KORTHET

Helår 2023* Helår 2022
Nettoomsättning 27 087 734 96 834
Summa intäkter 41 623 621 1 658 390
Rörelsens kostnader -31 388 334 - 11 723 266
EBITDA 10 235 334 - 10 064 876
Avskrivningar -4 141 291

- 1 6330 531

Rörelseresultat 6 093 996 - 11 716 524
Resultat för skatt 5 131 511 - 11 839 399

* Sosyopix konsoliderades per den 12 maj 2023. För perioden Q1-Q4 2023 är resultat för Sosyopix enbart med från 12 maj och framåt.

Positivt resultat för kvartalet och året.

Jag känner stolthet och glädje över att vi framgångsrikt har genomfört och levererat resultat enligt vår strategi. Under de senaste sex månaderna har vi arbetat med att implementera synergier och fokuserat från enbart tillväxt till lönsamhet. Detta har resulterat i positiva effekter för vårt starkaste kvartal, där lyckats vända bolaget till att leverera ett positivt kassaflöde under kvartalet vilket var en tydlig målsättning som sattes upp tidigt under 2023. Vi sammanfattar kvartalet med en EBITDA på 4,4 MSEK och på helåret EBITDA på 10,1 MSEK. Omsättningen för det fjärde kvartalet har ökat med 62% jämfört med föregående kvartal och uppgår till 14,1 MSEK. För helåret har omsättningen ökat med 30% jämfört med 2022, och landar på 41,6 MSEK. Resultatet indikerar inte bara på ekonomisk framgång utan också på ett starkt varumärke och en organisation som levererar.

Det är fortsatt positiva siffror för Kiliaro-applikationen, där vår användarbas har ökat med 93% jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen av Kiliaro by Sosyopix och införandet av en förenklad registreringsprocess är två av huvudorsakerna till tillväxten.

Kiliaro by Sosyopix är en produkt som vi är övertygade kommer att leda till fler köp per kund och generera fler återkommande kunder i Sosyopix. Målsättningen är vi under året kommer att fortsätta att arbeta med att öka konverteringen för Kiliaro by Sosyopix för att minska kostnaden per kund.

Sammanfattningsvis ger vårt fjärde kvartal och det resultat som vi levererat hopp om betydande potential. Det visar på vår förmåga att prestera väl även under utmanande perioder och vilket ger oss tro på en rejäl återhämtning när marknadsförhållandena förbättras.

2024 och framåt

För Kiliaro-applikationen kommer vi att fortsätta att fokusera på att förbättra funktionerna för lagring, delning och social interaktion för att kunna erbjuda en högkvalitativ produkt på marknaden. Vi ser betydande potential för Sosyopix att bredda sitt sortiment till fler tryckprodukter, särskilt de som har visat sig vara framgångsrika i andra delar av världen. Generellt är bedömningen att den digitala tryckmarknaden i Mellanöstern och Asien cirka 3-5 år efter USA och Europa. Vid en jämförelse med liknande bolag i Sverige och övriga Europa för 3-5 år tillbaka i tiden kan vi se en stark tillväxt för de bolagen under de senaste åren. Vår hypotes är att det finns en liknande potential att hämta på den turkiska marknaden, och vi avser att dra nytta av detta genom vår erfarenhet och den position vi har med Sosyopix.

Vår M&A-strategi förblir oförändrad, där vi under de kommande kvartalen kommer att titta på bolag inom den digitala tryckmarknaden för att konsolidera marknaden och dra fördel av synergier som finns i vår produktionsanläggning. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till ökad lönsamhet och en starkare position gentemot leverantörer och samarbetspartners.

Emre Abat, VD för Sosyopix, säger: "Vilket kvartal av organisationen! Vi fortsätter att leverera på målen och avslutar året med ett starkt fjärde kvartal där omsättningen ökade med 72% jämfört med kvartal fyra 2022. Vår marknadsposition i kombination med lyckade lanseringar av nya produkter visade sig vara en succé under kvartalet. Synergierna med Kiliaro har gett oss fler möjligheter på marknaden och ett starkare erbjudande i och med Kiliaro by Sosyopix. Vi ser fram emot att arbeta ännu mer med kommunikation och erbjudandet under 2024 för att skapa ett starkare erbjudande på marknaden. Jag ser fram emot att dela med mig av fler framgångar nästa kvartal.

Elie Komo, VD

Attachments