Kiliaro Group AB publiceras årsredovisning för 2023.

Kiliaro har idag publicerat sin årsredovisning för 2023, som också finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kiliaro.com/investor-relations/

Kiliaro är nästa generation bildgalleriapplikation för privatpersoner som utvecklar en fotogalleriapplikation som erbjuder funktioner för alla dina behov: lagring, delning, organisering, framkallning, redigering och socialisering publicerar idag årsredovisning för 2023.

Attachments