Huvudägare finansierar och står bakom fortsatt satsning i Kiliaro

Efter den kraftiga nedgången i aktien under dagens handel i samband med att Kalqyl publicerade en analys efter Q3-rapporten har bolaget följande kommentar:

”Normalt brukar vi inte kommentera externa analyser men med tanke på skrivningen om ”risk för konkurs” och att ”Kiliaros kassa är slut vid månadsskiftet” (dvs idag) så vill vi dementera dessa uppgifter. First Venture som huvudägare står bakom bolaget och kommer att fortsätta att stödja bolaget finansiellt speciellt som vi nu har fått ett rejält fäste i den turkiska marknaden. 
Det är tråkigt att det förekommer felaktiga uppgifter som måste dementeras. Det är ännu tråkigare när de felaktiga uppgifterna är uppenbart kurspåverkande. Jag varken tror eller hoppas att Kalqyl har släppt dessa felaktiga och kurspåverkande uppgifter avsiktligt. Mest troligt är att det beror på bristande kunskap eller information samt att Kalqyl inte hört av sig till bolaget för att få en förståelse för verksamheten och ekonomin.",
säger Peter Werme, ordf i Kiliaro samt även ordf i huvudägaren First Venture.

”Kalqyls uttalande är baserad på bristande helhetsgrepp om bolaget. Det som stämmer är att Kiliaro är ett utvecklingsbolag i behov av externt kapital. Det som absolut inte stämmer är att bolaget är på väg mot konkurs. 
Vår sälj- och marknadsstrategi har levererat starkt på den turkiska marknaden, där vi redan vunnit flera samarbeten med välkända varumärken och fler välkända varumärken finns i företagets marknadspipeline att stänga under året! Ihop med våra partners kommer vi nå över 100 miljoner exponeringar, som avser att generera in nya betalande användare”
säger Elie Komo VD i Kiliaro.