Rekordaktiens sammanfattning av 2022

2022 var ett händelserikt år för Kiliaro som gjort stora framsteg i produktutvecklingen och kommersiellt. Kiliaro ska bli en superapp som tillhandahåller alla ens behov för foto och video. Visionen är att bli det perfekta hemmet för dina livsminnen, med alla behov tillgodosedda för en perfekt bildhantering. 

Organisationen
Detta var året då bolaget för första gången lyckades växa organisationen på riktigt. Totalt arbetar idag 20 seniora personer 100% dedikerade för att bygga den nya sociala bildgalleri plattformen. Man har haft stort fokus på uppbyggnaden av bolagets tech-organisation för att kunna leverera på produktplanen. Resultatet av insatsen är att man fått ihop ett starkt utvecklingsteam som lyckats levererar världsunika funktioner samtidigt som stabilisering och optimering av plattformen genomförts.

Produkten 
Funktioner för att förenkla delning och socialisering direkt i appen har lanserats. En Freemium-version har skapats för att främja den organiska tillväxten och nätverkseffekten.
Befintlig molnarkitektur har optimerats och utbyggnaden av serverkapaciteten är nu på plats för att kunna hantera den framtida användartillväxten. Sist men inte minst har kommunikation, design och gränssnittet omarbetats från grunden för att kunna erbjuda en modern, stabil och användarvänlig tjänst.

Sälj och Marknad
Kiliaro klev 2022 in i en aktiv kommersiell fas på den turkiska marknaden med en befolkning på 100 miljoner. Under drygt ett halvt år har bolaget lyckats etablera ett antal B2B-partnerskap med stora varumärken som tillsammans möjliggör en exponering till över 100 miljoner potentiella användare. Bland Kiliaros partners i Turkiet hittas bland annat det globalt välkända varumärket Turkish Airlines samt mobiltillverkaren Reeder som nu månadsvis säljer cirka hundratusen mobiler med Kiliaro appen förinstallerad. Sälj- och marknadsinsatserna i framför allt Turkiet men även i Sverige har genererat positiva resultat i användartillväxt och av varumärkesigenkänning. 

Aktiekursen
Bolaget har under året lyckats väcka stort intresse hos småsparare och investerare. Man har fått till en bra omsättning i aktien och vid ett tillfälle slogs även rekord på hela Nasdaq som den aktie som växt mest under senaste 12 månaderna. 

Förvärvsstrategin för snabbare tillväxt 
Styrelsen och ledningsgruppen har beslutat om en förvärvsstrategi för att snabbare gå mot visionen om att bli det perfekta hemmet för dina livsminnen. Förvärv som främst ska förse bolaget med användartillväxt och nya intäktskanaler med även bidra till en snabbare geografisk expansion, produktförbättringar och diversifieringar.  Det är förvärv av fotorelaterade tjänster som granskas, där framkallning och redigeringsfunktionalitet ligger som primärt fokus för Kiliaro.