Kiliaro Group AB publicerar kvartalsrapport för Q1 2024

Kiliaro Group AB (”Kiliaro”) publicerar härmed kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2024. Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com/sv/) samt som bifogad fil.

Första kvartalet i korthet

Q1 - 2024 *Q1-2023
Nettoomsättning 10 220 943 16 029
Summa intäkter 10 309 061 570 381
Rörelsens kostnader -9 794 054 -3 321 565
EBITDA 515 008 -2 751 184
Avskrivningar -1 344 659 -920 924
Rörelseresultat -2 276 239 -3 684 567
Resultat efter skatt -2 228 294 -3 899 445

Händelser under rapportperioden


Kiliaro Group AB utvärderar flytt till NGM

Styrelsen för Kiliaro Group AB (”Kiliaro”) har beslutat att utvärdera villkoren för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm ("NGM"). Målet är att genomföra listbytet i mars 2024. Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men Kiliaro kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan komma att öka.

Kiliaros aktie har varit noterad på Nasdaq First North sedan 2021. Bolagets styrelse och ledning har nu inlett det arbete som krävs för att förbereda Kiliaro för ett byte av lista till NGM. Den föreslagna förändringen är avsedd att vara klar i mars 2024.

Kiliaro Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM

Kiliaro Group AB ("Kiliaro") har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm ("NGM"). Första handelsdagen är planerad till den 22 mars 2024. Detta innebär att Kiliaro byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market. Beslutet är villkorat av att Kiliaro uppfyller de formella noteringskraven och att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av dessa krav.

Kiliaro Group AB är godkänd för avnotering från Nasdaq First North

Kiliaro Group AB ("Kiliaro") meddelar att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om avnotering från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 mars 2024. Kiliaro kommer istället att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market ("NGM") med beräknad första handelsdag den 22 mars, förutsatt att ingen ny information framkommer som påverkar noteringen. Beviljandet av avnoteringsansökan är villkorat av att aktierna i Kiliaro upptas för handel på Nordic SME.

Vi fortsätter leverera positivt kassaflöde och EBITDA!

Vi summerar årets första kvartal med både ett positivt kassaflöde och en positiv EBITDA. Första kvartalet 2024 landade på cirka 0,5 MSEK i EBITDA och en omsättning på 10 MSEK vilket är en ökning med 31,5% jämfört med föregående år samma period. Resultat före skatt påverkas negativt av en valutakursförändring på ca 1,3 MSEK samt avskrivningar på ca 1,1 MSEK som belastar vårt resultat. Vad gäller moderbolaget har strategin varit att slimma ner kostnadskostymen, vilket vi kan se i årets första kvartal där kostnaderna är cirka 20% lägre än för samma period 2023.

Vi fortsätter att driva på resultatet med positiva siffror och följer vår strategi enligt upplagd plan. Som jag utryckt det tidigare har vi ett starkt varumärke som finns i vår portfölj på en organisation som fortsätter att leverera i lågkonjunktur, vilket ger hopp om betydande potential när marknadsförhållandena förbättras.

Kiliaro applikationen har en fortsatt positiv utveckling där vi lyckas med att öka antalet nedladdningar och registreringar med 57% mot föregående kvartal.  Den fortsatt positiva trenden är vår förenklade registreringsprocess, konverteringar av fler sosyopixanvändare och att vi kontinuerligt förfinar och utvecklar upplevelse av applikationen.

Sammanfattningsvis ger vårt första kvartal 2024 ett resultat i linje med vår strategi. Vi arbetar med att bibehålla vårt lugn i den tuffa marknadssituationen och arbetar med att få till vår go-to market strategi på ett bra sätt.

Emre Abat, VD för Sosyopix, säger: "Vi kommer från ett starkt kvartal fyra och följer upp med ännu ett kvartal som visar på positiva siffror. Vår fortsatta tillväxt är en kombination av många saker som vi arbetat med under en längre tid samt vårt starka varumärke som finns på den turkiska marknaden. Främst har vi under en längre tid fokuserat på att öka vår KPI (antal produkter i varukorgen) där vi de senaste tolvmånaders-perioden ökat med 15% på årsbasis. Det innebär i praktiken att vi säljer 15% fler produkter i snitt per kund som handlar hos oss. Antalet kunder som hittar till oss via rekommendationer har ökat, vilket ger oss ett större utrymme att effektivisera vår markmarknadsbudget. Ser framemot att arbeta lite mer nu för att fortsatt leverera värde och återkoppla till er med positiva nyheter.

//

Elie Komo

VD - Kiliaro Group AB

Attachments