Kiliaro Group AB är godkänd för avnotering från Nasdaq First North Growth Market

Kiliaro Group AB ("Kiliaro") meddelar att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om avnotering från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 mars 2024. Kiliaro kommer istället att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market ("NGM") med beräknad första handelsdag den 22 mars, förutsatt att ingen ny information framkommer som påverkar noteringen.

Beviljandet av avnoteringsansökan är villkorat av att aktierna i Kiliaro upptas för handel på Nordic SME.

Motiveringen bakom det villkorade beslutet om bytet inkluderar NGM:s kostnadsfördelar och tekniska infrastruktur, vilket enligt VD Elie Komo positionerar NGM som en långsiktig partner för Kiliaro, som ligger i linje med strategin att se över kostnaderna för verksamheten samt  förbättra kommunikationen med investerare.

Aktieägare i Kiliaro kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.

Attachments