Kiliaro Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic Growth Market

Kiliaro Group AB ("Kiliaro") har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm ("NGM"). Första handelsdagen är planerad till den 22 mars 2024. Detta innebär att Kiliaro byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Beslutet är villkorat av att Kiliaro uppfyller de formella noteringskraven och att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av dessa krav.

Med anledning av det villkorade godkännandet har Kiliaro idag ansökt om avnotering från Nasdaq First North Growth Market med önskan om sista handelsdag onsdagen den 21 mars 2024. Den första handelsdagen på Nordic SME beräknas vara torsdag den 22 mars 2022.

Aktieägare i Kiliaro kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med bytet av marknadsplats.

Attachments